Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Pihlajaveden Aseman Internet-palveluissa.

Varausehdot:

Näitä ehtoja sovelletaan ostettaviin, vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Ostaminen ja varaaminen:

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu ostettavan tuotteen, varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä niihin liittyviin ehtoihin.

 • Asiakkaan tekemä tilaus/varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Asiakas maksaa tilauksen/varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Verkkokauppa/varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Ennakkovaraus -maksutapa mahdollistaa vuokratuotteen varaamisen etukäteen ja maksamisen myöhemmin. Asiakkaan tekemä ennakkovaraus muuttuu sitovaksi siinä vaiheessa, kun ennakkovaraus maksetaan asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetyn maksulinkin kautta.

 • Pihlajaveden Asema ei vastaa epäonnistuneesta tilauksesta/varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Pihlajaveden Asemaan tilanteen korjaamiseksi. Pihlajaveden Asema ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa. - Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset:

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Pihlajaveden Asema on saanut tiedon peruutuksesta.

 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

 • Mikäli asiakas peruuttaa maksetun tilauksen/varauksensa kun ostohetkestä on kulunut 14 vrk tai varauksen alkamiseen on aikaa 7 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 20 € (sis. alv. 24%).  Kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, mutta vähintään 2 vrk, peritään 50% kohteen vuokrahinnasta. kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 2 vrk, peritään koko vuokrahinta. Huom. halutessaan Asiakas voi siirtää varauksen ajankohtaa ilman muita kuluja olemalla yhteydessä palveluntarjoajaan.

 • Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

 • Ennakkovarauksen peruuttaminen ei aiheuta lisäkuluja.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus:

Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Pihlajaveden Asema irtisanoa kaupan/vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen ostaneelle/vuokranneelle asiakkaalle.

Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa hinta/vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Force majeure -esteen takia irtisanotusta ostoksesta/vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot:

Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokralleottaja sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan. Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokralleottajan on ilmoitettava viipymättä vuokralleantajalle, mikäli palautus viivästyy. Vuokralleantajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta 50% korotettu vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu. Tentsile -elämys palvelun osalta vuokralleottaja vastaa kaluston siistimisestä ja siitä, että kalusto jää paikoilleen siinä kunnossa kuin se oli vuokralleottajan saapuessa.

Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä ilmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi.

Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokralleantaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

Oleskelu vuokrakohteessa

Asiakkaalla on varausaikana käyttöoikeus varaamansa tuvan varustukseen sekä varauksensa mukaisiin petipaikkoihin tai käyttöoikeus varaamansa muuhun tilaan. Asiakas vastaa omalta osaltaan tuvan ja sen pihapiirin siisteydestä. Tupakointi ja häiritsevä alkoholinkäyttö on vuokrakohteissa kielletty.

Vuokrausvuorokausi on klo 14.00 - 12.00.

Vuokrakohteiden avaimet

Vuokratupaa koskevassa vuokrauksessa asiakas noutaa avaimen avainten hakupaikasta. Avaimen hakupaikka vahvistetaan Asiakkaalle viimeistään kaksi vuorokautta ennen varauksen alkua. Asiakas palauttaa varaamansa tuvan tai muun vuokrakohteen avaimen välittömästi varauksen päätyttyä. Avaimen palauttamatta jättämisestä peritään 120 euron (sis. alv) maksu. 

Välineitä koskevassa vuokrauksessa maksuvahvistuksessa asiakkaalle toimitetaan ohjeet avainlukoista ja niiden käyttämisestä. Kadonneesta tai rikkoontuneesta älylukoista Pihlajaveden Asemalla on oikeus periä lukkojen korvaamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti.

Vahinkojen korvaukset:

Asiakas on velvollinen korvaamaan Pihlajaveden Asemalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut vuokratuvalle, sen irtaimistolle, tuvan pihapiirille tai vuokrakalustolle. Varaaja on vastuussa myös muista palvelua käyttävistä henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

Vuokravälinevarastoa käytetään vuokralleannattavien välineiden säilytykseen. Välineitä vuorattaessa vuokraajalle annetaan pääsy vuokravälinevarastoon, josta hän on oikeutettu noutamaan vuokraamansa vuokravälineet. Pihlajaveden Asemalla on oikeus periä vuokravälinevarastolle tai muille varastossa säilytettäville vuokravälineille aiheutettujen vahinkojen kulut täysimääräisesti kuitenkin vähintään 120 euroa.

Pihlajaveden Asema ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset:

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua. Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa kaupan/vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.

 • Pihlajaveden Asema pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

 • Jos asiakas ja Pihlajaveden Asema eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen:

 • Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).

 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Kaupan peruutus ja palauttaminen:

Tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus.

 • Palautusoikeus on voimassa vain, jos tuote on alkuperäistä vastaavassa kunnossa.

 • Myös mahdollisen tuotepakkauksen on oltava myyntikelpoinen.

 • Ole yhteydessä myyntiin tarkempien palautusohjeiden saamiseksi.

 • Palautusoikeus ei koske kaiverrettuja eikä muita yksilöllisiä tuotteita, majoituspalveluja, ravintolapalveluja tai muita tietyksi ajankohdaksi sovittuja vapaa-ajan palveluja.

Tuotetakuu:

Noudatamme valmistajan tai maahantuojan määrittelemiä takuuehtoja.

Toimitus:

Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit katsoa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksuja toimitustavan.

Mikäli tilauksen toimitusosoite on manner-Suomen ulkopuolella, pidätämme oikeuden tarkistaa toimituskulujen määrän. Siinä tapauksessa sekä myyjällä että tilaajalla on oikeus peruuttaa tilaus.

Maksuehdot

 • Pihlajaveden Asema soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja. Pihlajaveden Asema ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja. 

 • Maksaminen maksuvälittäjän kautta

  • Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (ent. Bambora Payform). Visma Payta operoi kotimainen Paybyway Oy (y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay / Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle.

  • Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

  • Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

  • Paybyway Oy, y-tunnus: 2486559-4 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta Puhelin: 029 300 5050 Sähköposti: asiakaspalvelu@maksukaista.fi

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Pihlajaveden Asema ei käsittele tilausta.

Yleiset ehdot:

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

 • Vuokratuotteiden hinnat ovat riippuvaisia henkilömäärästä ja varauksen kestosta.

 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.

 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 • Pihlajaveden Asemalla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.

 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Ehtoja päivitetty 11.1.2023.